Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Tổng quat

Chúng tôi khác với những người khác. Nhưng không chỉ khác nhau về mặt nào đó, mà khác ở nghĩa tốt hơn, đáng tin cậy hơn, linh hoạt hơn, thân thiện hơn. Đây là mục tiêu chúng tôi theo đuổi hàng ngày trong công việc. Và nó khiến chúng ta nhảy khỏi tiếng gáy. Tại Pandawill, chúng tôi không chỉ đầu tư vào máy móc mới, công nghệ mới mà còn đầu tư vào nhân viên của mình. Điều này đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp cho bạn công nghệ và dịch vụ cập nhật.

QUALITY3
QUALITY1
QUALITY2

Thông tin chi tiết, chúng tôi có thể cung cấp:

✓ Giải pháp một cửa từ chế tạo PCB, tìm nguồn cung ứng linh kiện đến lắp ráp.

✓ Biến nhanh, nguyên mẫu, sản xuất số lượng nhỏ.

✓ PCB lên đến 28 lớp, linh hoạt cho nhiều lớp, công nghệ khác nhau.

✓ Hệ thống EPR để lập kế hoạch, mua hàng và quản lý hàng tồn kho.

✓ SMT / THT và Lắp ráp công nghệ hỗn hợp.

✓ Sản xuất RoHS và không RoHS.