Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Phân tích SI

Nếu các vấn đề được phát hiện trong giai đoạn thử nghiệm, nó không chỉ làm tăng chi phí R&D mà còn dẫn đến việc chậm phát hành sản phẩm và bỏ lỡ cơ hội thị trường.

Nhóm Pandawill SI có thể phân tích và mô phỏng các tín hiệu trong giai đoạn thiết kế, để tìm và giải quyết các vấn đề trước. Đảm bảo sự ổn định của PCB và các sản phẩm của bạn ra thị trường kịp thời.

SI Analysis