Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Kiểm soát công nghiệp

Có một số loại hệ thống điều khiển được sử dụng trong sản xuất công nghiệp, bao gồm hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), hệ thống điều khiển phân tán (DCS) và các cấu hình hệ thống điều khiển nhỏ hơn khác như bộ điều khiển logic khả trình (PLC) thường thấy trong các lĩnh vực công nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

ICS thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như điện, nước, dầu, khí đốt và dữ liệu. Dựa trên dữ liệu nhận được từ các trạm từ xa, các lệnh giám sát tự động hoặc do người vận hành điều khiển có thể được đẩy đến các thiết bị điều khiển trạm từ xa, thường được gọi là thiết bị hiện trường. Các thiết bị hiện trường kiểm soát các hoạt động tại chỗ như đóng mở van và cầu dao, thu thập dữ liệu từ hệ thống cảm biến và giám sát môi trường địa phương để biết các điều kiện báo động.