Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng đến

Chúng tôi sử dụng thương hiệu nổi tiếng quốc tế về nguyên liệu và thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các nhà cung cấp các hoạt động cải tiến liên tục và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với tất cả các nhà cung cấp.

Kiểm soát chất lượng trong quá trình

Sản phẩm tốt đến từ sản xuất tốt nhưng không qua kiểm định. Chúng tôi có quy trình sản xuất tiêu chuẩn và hướng dẫn công việc chi tiết cho từng trạm vận hành trong dây chuyền sản xuất để đảm bảo rằng tiêu chuẩn vận hành được thực hiện chính xác.

Kiểm soát chất lượng cuối cùng

Chúng tôi kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm xuất xưởng theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của khách hàng, theo dõi tình hình hoạt động chất lượng của sản phẩm sau bán hàng và có những hành động cải tiến nhanh chóng và hiệu quả khi có bất kỳ phản hồi bất thường nào về chất lượng.