Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Quy trình sản xuất

Quá trình chế tạo PCB có thể phức tạp và khó hiểu. Pandawill Circuits sản xuất bảng mạch đơn, đôi và nhiều lớp. Để giúp giải thích quy trình PCB, chúng tôi bao gồm hai biểu đồ dòng chảy, trong đó nêu bật quy trình PCB của bạn tuân theo từ bước đầu tiên của kỹ thuật tiền sản xuất cho đến khi PCB của bạn hoàn thành và được vận chuyển tận nơi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chế tạo PCB nhanh chóng giá cả phải chăng.

Lưu đồ điển hình cho bảng hai mặt

double-500x410

Lưu đồ điển hình cho bảng mạch nhiều lớp

multi-404x500