Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Kiểm soát công nghiệp

  • Railway Control System

    Hệ thống kiểm soát đường sắt

    Đây là một dự án lắp ráp PCB cho hệ thống điều khiển đơn đường sắt. Ngành công nghiệp công nghiệp trước đây là một trong những phân khúc chính do Pandawill phục vụ nhưng hiện nay chúng ta đang chứng kiến ​​Internet of Things, với sự chú ý cụ thể hướng tới Industrial Internet of Things (IIoT), sẽ mang lại kết nối và tự động hóa cho các nhà máy và công ty xung quanh thế giới.

  • Signal processing control board

    Bảng điều khiển xử lý tín hiệu

    Đây là dự án lắp ráp PCB cho bo mạch điều khiển xử lý tín hiệu. Ngành công nghiệp công nghiệp trước đây là một trong những phân khúc chính do Pandawill phục vụ nhưng hiện nay chúng ta đang chứng kiến ​​Internet of Things, với sự chú ý cụ thể hướng tới Industrial Internet of Things (IIoT), sẽ mang lại kết nối và tự động hóa cho các nhà máy và công ty xung quanh thế giới.