Chào mừng đén với website của chúng tôi.

PCB lõi kim loại

 • Aluminum PCB for LED lamp & LED light

  PCB nhôm cho đèn LED & đèn LED

  Đây là PCB alumimum 2 lớp cho ngành công nghiệp LED. Bảng mạch in lõi kim loại (MCPCB), hoặc PCB nhiệt, là một loại PCB có vật liệu kim loại làm cơ sở cho phần tản nhiệt của bảng. Mục đích của lõi MCPCB là chuyển hướng nhiệt ra khỏi các thành phần quan trọng của bo mạch và đến các khu vực ít quan trọng hơn như tấm nền tản nhiệt bằng kim loại hoặc lõi kim loại. Kim loại cơ bản trong MCPCB được sử dụng thay thế cho bảng FR4 hoặc CEM3.

 • Metal Core PCB\MCPCB Copper core PCB

  PCB lõi kim loại \ MCPCB PCB lõi đồng

  Đây là PCB alumimum 2 lớp cho ngành công nghiệp LED. Bảng mạch in lõi kim loại (MCPCB), hoặc PCB nhiệt, là một loại PCB có vật liệu kim loại làm cơ sở cho phần tản nhiệt của bảng. Mục đích của lõi MCPCB là chuyển hướng nhiệt ra khỏi các thành phần quan trọng của bo mạch và đến các khu vực ít quan trọng hơn như tấm nền tản nhiệt bằng kim loại hoặc lõi kim loại. Kim loại cơ bản trong MCPCB được sử dụng thay thế cho bảng FR4 hoặc CEM3.

 • Metal core PCB Aluminum PCB

  PCB lõi kim loại PCB nhôm

  Đây là PCB alumimum 2 lớp cho ngành công nghiệp LED. Bảng mạch in lõi kim loại (MCPCB), hoặc PCB nhiệt, là một loại PCB có vật liệu kim loại làm cơ sở cho phần tản nhiệt của bảng. Mục đích của lõi MCPCB là chuyển hướng nhiệt ra khỏi các thành phần quan trọng của bo mạch và đến các khu vực ít quan trọng hơn như tấm nền tản nhiệt bằng kim loại hoặc lõi kim loại. Kim loại cơ bản trong MCPCB được sử dụng thay thế cho bảng FR4 hoặc CEM3.