Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Phân tích EMC

Xem xét các vấn đề của EMC trong giai đoạn thiết kế, nó không chỉ giảm chi phí mà còn giảm số lần kiểm tra sản phẩm và rút ngắn thời gian phát triển.

Pandawill có thể cung cấp các đề xuất và giải pháp thiết kế EMC từ thiết kế nguyên tắc đến các đề xuất và chương trình thiết kế EMC. Nó cũng có thể được sử dụng cho công việc kiểm tra, định vị và chỉnh sửa EMC cấp hệ thống trong giai đoạn sau.

EMC Analysis