Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Tổng quan về chuỗi cung ứng

Trong số các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất, 80% giá trị của sản phẩm có thể được tạo ra bởi BOM (Bill of Material). Chúng tôi tổ chức toàn bộ chuỗi cung ứng phù hợp với các yêu cầu và chính sách năng động của khách hàng, có tính đến các yếu tố như mức độ linh hoạt cần thiết và tối ưu hóa hàng tồn kho. Pandawill sử dụng một nhóm chuyên cung ứng và mua sắm các bộ phận để quản lý hậu cần và mua sắm các linh kiện bằng cách sử dụng hệ thống tìm nguồn được kiểm tra chất lượng và theo thời gian để đảm bảo việc tìm nguồn cung ứng các bộ phận điện tử không có lỗi.

Khi nhận được BOM từ khách hàng của chúng tôi, đầu tiên các kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra BOM:

>Nếu BOM đủ rõ ràng để nhận báo giá (số bộ phận, mô tả, giá trị, dung sai, v.v.)

>Đưa ra các đề xuất dựa trên tối ưu hóa chi phí, thời gian thực hiện.

Chúng tôi cố gắng xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác nhà cung cấp được chấp thuận của chúng tôi trên khắp thế giới, cho phép chúng tôi liên tục giảm tổng chi phí mua lại và sự phức tạp của chuỗi cung ứng trong khi vẫn duy trì mức chất lượng và giao hàng cao nhất.

Chương trình quản lý mối quan hệ nhà cung cấp (SRM) chuyên sâu và toàn diện và hệ thống ERP đã được sử dụng để theo dõi quá trình tìm nguồn cung ứng. Ngoài việc lựa chọn và giám sát nhà cung cấp nghiêm ngặt, đã có sự đầu tư đáng kể vào con người, thiết bị và phát triển quy trình để đảm bảo chất lượng. Chúng tôi có kiểm tra nghiêm ngặt đầu vào, bao gồm cả tia X, kính hiển vi, máy so sánh điện.