Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Punch Profiling

Có nhiều cách để giảm giá và thời gian sản xuất đối với PCB số lượng lớn và đây luôn là mục tiêu của Pandawill.  

Một quy trình trong lịch sử đã tạo ra một nút thắt cổ chai trong sản xuất PCB với các mạch phác thảo hình tròn hoặc phức tạp là giai đoạn định tuyến tương đối chậm. Thường thì sự kết hợp giữa tính điểm và định tuyến có thể là một cách rất hiệu quả để giảm thời gian xử lý trên máy định tuyến và do đó giảm chi phí.

Đục lỗ không thu hút một lượng lớn phí dụng cụ ban đầu so với sản xuất thông thường, nhưng ngược lại chi phí của mỗi bảng mạch và bảng được sản xuất sẽ rẻ hơn tương ứng dựa trên việc giảm thời gian xử lý cần thiết ở công đoạn cơ khí.

Đối với các yêu cầu về khối lượng lớn, việc giảm chi phí bảng mạch rất có thể nhanh chóng biện minh cho phí dụng cụ.