Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Trung tâm sản phẩm thiết kế PCB

  • 10 layer HDI PCB layout

    Bố trí PCB HDI 10 lớp

    Đây là dự án bố trí PCB HDI 10 lớp cho sản phẩm tự động hóa công nghiệp. Pandawill không phù hợp với thiết kế của nhà máy, nhưng thay vào đó, để giảm bớt sự phức tạp và rủi ro không cần thiết, chúng tôi đưa thiết kế phù hợp vào đúng nhà máy. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn ở chỗ Pandawill hoạt động dựa trên thế mạnh và khả năng của các nhà máy.