Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Kiểm tra & Đo lường

Kiểm soát toàn bộ quá trình và giảm dung sai là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ công nghệ nào mà đo lường là chức năng chính của sản phẩm.

Tất cả các bảng mạch do pandawill Circuits sản xuất có thể được cung cấp theo tiêu chuẩn IPC Class 2 hoặc 3, nhưng quan trọng hơn, pandawill áp dụng các biện pháp kiểm soát dung sai chặt chẽ hơn theo tiêu chuẩn đó để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được cung cấp đều có kích thước vật lý và hiệu suất điện tử liên tục.

Các thông số kỹ thuật của IPC đôi khi có thể rộng và khó chấp nhận đối với việc sản xuất bảng mạch, nhưng sự khác biệt giữa dung sai trên và dưới có thể nằm trong vùng phương sai 20%. pandawill cảm thấy điều này chỉ đơn giản là không đủ kiểm soát và hoàn toàn có thể tránh được nếu thực hiện cẩn thận khi lựa chọn nguyên liệu thô và sản xuất PCB nhiều lớp.

Đối với mỗi bảng mạch do pandawill Circuit cung cấp, chúng tôi cung cấp một báo cáo chất lượng toàn diện vài trang cho thấy tất cả các kích thước vật lý, vật liệu, độ sâu lớp mạ và xác nhận quy trình.

Các bảng cũng được cung cấp một mặt cắt ngang nếu cần thiết để thể hiện hiệu suất xây dựng lớp và lớp mạ bên trong, và một mẫu độ bền hàn cho biết hiệu suất thấm ướt của lớp hoàn thiện có thể hàn và khả năng chống tách lớp của PCB.

Mỗi lô hàng đầu tiên được giao sẽ trải qua quá trình kiểm tra thứ cấp tại văn phòng pandawill Circuits và mỗi gói hàng đều được đánh dấu logo của chúng tôi sau khi được phê duyệt.