Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Y khoa

Không có lĩnh vực công nghiệp nào mà hiệu suất và chất lượng của bảng mạch là cực kỳ quan trọng.

Pandawill Circuits và các đối tác sản xuất của chúng tôi có hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn và kỳ vọng chất lượng theo yêu cầu của ngành y tế và chúng tôi đảm bảo hiệu suất và tính toàn vẹn của các bo mạch mà chúng tôi sản xuất và cung cấp.

Pandawill Circuits cung cấp đầy đủ các loại hoàn thiện có thể hàn được (bao gồm cả HASL dựa trên chì quy ước được chấp nhận với các ứng dụng quan trọng trong y tế và đời sống) và tất cả các vật liệu laminate (bao gồm cả các nhà sản xuất được chỉ định nếu cần).

Tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc đối với các bảng mạch y tế là điều tối quan trọng và chúng tôi có thể đưa ra tổng thể về chất lượng và sản xuất cho tất cả các bảng được cung cấp, bao gồm mặt cắt ngang, các mẫu hàn và các đoạn thử nghiệm cho thấy khả năng chống tách lớp trong quá trình lắp ráp.

Các bảng mạch của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong các ứng dụng y tế và Pandawill đảm bảo rằng mỗi bảng mạch được cung cấp đều có chất lượng tốt nhất và được thiết kế / sản xuất để cung cấp mức hiệu suất và độ tin cậy cao nhất.